אפוד רכב בצבע סגול כולל מקום לתג שם תפור כבר לאפוד.